Tronåsen

Den gamle postrideveien-Kongsveien over Tronåsen ble bygget til kjørbar vei i årene 1839-1844. Samtidig ble Bakke Bru over Sireelva bygget.

Vegen over Tronåsen har 8 slynger og en stigning på 1:4 innen Rogaland fylke. Den bratteste delen finner vi på Vest-Agder siden, her er det tre slynger med en stigning på 1:3. Veien ble bygget med en kjørebredde på 2,5-3,5 meter. Omlag tre km av det gamle veipartiet over Tronåsen er bevart i sin opprinnelige form.

Vestlandske hovedvei over Tronåsen ble opptatt som riksvei i 1928 og var åpen for vanlig trafikk fram til 1946. Så sent som i 1970-årene ble veien brukt som omkjøringsvei for personbiler i forbindelse med anleggsarbeid på E-18 mellom Tronvig og Sirnes.

Veien over Tronåsen er en av Norges best kjente veier. Fra 1931 og noen år framover var veien en del av Rally Monte Carlo. I 1981 ble den satt i stand til et minneløp for nettop dette bilracet.

Akkurat som vi liker det.

 

Ikke veldig bred vei.

 

 

Utsikt ned til Tronvig.

 

På toppen. Utsikt mot Rogaland. Moi bak furua til venstre.

 

 

 

På vei ned i Vest-Agder. Det var bare så vidt jeg kom rundt svingene, men nå er vel ikke Defender kjent for god svingradius...

 

Bakke bro

Bakke bro er en av landets fineste gamle hengebruer. Den ble bygget i 1844 og fredet i 1959. Spennvidden mellom tårnene er 53,5 meter og bredden er 4,35 meter.

Broa har gjennomgått små endringer siden byggingen i 1844. Den ble restaurert i 1993.

 
Tilbake til forsiden eller til gjesteboka.