Den første tiden på Troll

17-22.11.2007

Omvisning, opplæring og litt av hvert.

Innføring i ukevakt-tjenesten. Her inngår bl.a. å passe på at urinal-tønnene ikke blir for fulle.

 

 

Innføring i 206.

Innføring i hva vind kan gjøre...

 

40 fots kontaineren var vekk etter en storm for noen uker siden. Den ble funnet igjen 4 km i luftlinje og 170 høydemeter lenger oppe på en bre. Den var ikke så pen etter denne lufteturen.

Innføring i kran på traktor. Denne krever kranførerbevis, så det må tas.

 

Solid kran.

Sideløfter.

Så fikk vi et fly. Det var han som ble evakuert fra traversen som skulle komme.

 

 

Flytårnet for dagen. Noen som ser flyet?

Stripa er de sorte prikkene som skimtes til venstre.

Sommerlegen Øystein og overvintrerlege Ola.

Johan guider flyet trygt ned.

Basler i sikte over Stabben.

 

 

 

 

Så noen få bilder fra stasjonen.

 

 

Blåisen hvor vi får drikkevann fra. Man freser isen med tråkkemaskin, og fyller i smeltekar med traktor.

Førstefallet.

Den gamle kraftstasjonen (reserve) med lager og smeltekar.

Fra Sofietoppen.

Litt av flystripa. Sort prikk til venstre er en tråkkemaskin som brøyter.

Mot Stabben.

Andrefallet.

Stabben (1887).

Leif Morten på Sofietoppen.

Nonshøgda. Stasjonen bak denne. Klovningen til høyre.

Klovningen (1471) og Førstefallet.

 

Bak Troll. Fra venstre: Trollkammen er den kammen oppover mot Trollveikja, Trolltinden og Trollguten. Lenger nede til høyre er en bakketopp med navn Trollhaugen. Rett over denne er en liten spiss topp som heter Tussehoppet.

Nordover fra Sofietoppen.

 

Fiksing og modifisering av sleder som skal brukes til transport av varer til og fra shelfen.

 
Tilbake til forsiden eller til gjesteboka.