Ilyushin 76TD

06.01.2008

Tidenes første landing av en Ilyushin 76TD på Troll Airfield.

Flytårnet.

 

Værdata trådløst tilsendt til flystripa.

 

IL 76TD inn for landing.

 

 

Selv om jeg satt i "tårnet" så fikk jeg tid til å ta et par bilder...

 

Stort fly.

Jens kjører ut for å være "Follow me"-skuter.

 

 

 

 

Dokumentering av denne historiske hendelsen er viktig.

 

Parkert.

Mye folk. Noen skulle videre med en gang til andre stasjoner, andre måtte vente endel timer før de kunne flyes videre.

 

Tanking av fly. JET A1 i de hvite tankene.

Basler inn for landing.

 

Nok en Basler. Tre fly på en gang på bakken, ikke dårlig.

 

 

Dette flyet brukes av tyskerne for å lete etter meteoritter.

 

 

 

 

Jørn tanker.

 

Trollbussen.

På vei inn til Troll med folk som skal vente på senere feederflighter.

Tilbake på flystripa etter en pause på Troll. Motorene klargjøres.

 

Folk gjør seg klare for takeoff.

 

Det blir litt snøføyke av fire motorer...

Nesten takeoff.

 

Enda litt mer nesten takeoff.

 

 

Cape Town neste.
Tilbake til forsiden eller til gjesteboka.