NILU-arbeid

28.01.2008

Produksjon av flytende nitrogen og luftinnsamling.

Nitrogengeneratoren. Produserer nitrogen som blir kjølt ned i den blanke beholdere. Nitrogenet fylles over i den matte beholderen når det skal brukes.

 

Jan på isen. Luftprøven skal brukes til forskning, derfor er det viktig at den ikke blir forurenset av eksos fra kjøretøy og kraftverk, eller av andre ting vi mennesker har her. Vi kjører halvveis ut til flyplassen, og er avhengig av en stabil, merkbar vind fra bestemte retninger.

Flytende nitrogen helles i trekassa som luftbeholderen står i. Denne kjøles etterhvert ned til -196 grader celcius, før den åpnes. Da er det så kaldt inni at lufta som blir suget inn (pga den lave temp) kondenserer og blir flytende. Slik står den og suger luft i to timer, vi bare topper opp på nitrogenet av og til. Når det har gått to timer stenges den, og vi er ferdige.

Påfylling av nitrogen.

Må gjøres ca hver 30 min.

Her ser man at nitrogenet koker, det er jo tross alt -15 grader ute.

 

Det er igrunnen begrenset hvor lenge det er artig å se på en sugende beholder.

To timer er gått.

Resterende nitrogen helles ut.

Blåisen spraker og knekker når den kjøles ned.

 

Nesten som på film.
Tilbake til forsiden eller til gjesteboka.