Ankomst transport

08.02.2008

Oddbjørn skal ta bilder...

 

 

 

Jan Erik ligger litt bak.

 

 

Skyer over Buddamagen.

 

 
Tilbake til forsiden eller til gjesteboka.