Vindmast og graverier

26.11.2008

Grunnarbeide for ny sanitæravdeling. Renseanlegg.

Ole.

Vindmasten skal ned for inspeksjon og bytte av et par måleinstrumenter.

Den staute arbeidsgjengen. Her er hjelpebommen montert.

Wire strammes og slakkes.

Jørn og Ken.

 

Ny-sjef Asbjørn og ny-lege Dag.

Det fires.

 

Vidar.

 

Bertran.
Tilbake til forsiden eller til gjesteboka.